ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Lagerförvaltare m.fl. - 4321

43210 - Lagerförvaltare
43211 - Lagerbokförare
43219 - Annan lagerförvaltare