ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Kontorpersonal inom transport - 4323

43230 - Kontorspersonal, passagerar- och frakttrafik
43231 - Frakttjänsteman, flygtrafik
43232 - Frakttjänsteman, vägtrafik
43239 - Annan kontorspersonal inom transport