ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Bibliotekspersonal - 4411

44110 - Biblioteksassistent
44119 - Annan bibliotekspersonal