ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Brevbärare och postsorterare - 4412

44120 - Kanslivaktmästare
44121 - Postutdelare
44129 - Annan postutdelare