ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Övrig kontors- och kundtjänstpersonal - 4419

44190 - Reklamssekretare
44191 - Ritbiträde
44199 - Annan personal inom reklambranschen