ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Flygvärdinnor, purser m.fl. - 5111

51110 - Purser, flygplan
51111 - Flygvärdinna, steward
51112 - Purser, fartyg
51119 - Annan flygvärdinna, purser m. fl.