ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Guider - 5113

51130 - Guide
51131 - Vildmarksguide