ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Servitörer - 5131

51310 - Servitör, restaurang
51311 - Servitör, båt
51319 - Annan servitör