ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Bartendrar - 5132

51320 - Barmästare