ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Arbetsledare inom städning på kontor, hotell m.fl. - 5151

51510 - Städarbetsledare
51511 - Städarbetsinstruktör