ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Fastighetsskötare - 5153

51530 - Fastighetsförman
51531 - Gårdskarl
51532 - Serviceman, fastigheter
51533 - Kyrkvaktmästare
51534 - Skolvaktmästare
51535 - Hallföreståndare
51539 - Annan fastighetsskötare