ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Kiosk- öch torgförsäljare - 5211

52110 - Kioskbiträde
52111 - Torgförsäljare
52112 - Glassförsäljare
52113 - Tidningsförsäljare