ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Butiksinnehavare (småföretagare) - 5221

52210 - Butiksinnehavare, småföretagare