ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Butiksföreståndare - 5222

52220 - Affärsföreståndare
52221 - Bensinstationsföreståndare
52229 - Annan butiksföreståndare