ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Försäljare - 5223

52230 - Försäljare
52231 - Dekoratör
52232 - Uthyrare
52239 - Annan försäljare