ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Butikskassorer, biljettförsäljare mfl. - 5230

52300 - Kassör
52301 - Biljettkassör