ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Direktförsäljare - 5243

52430 - Hemförsäljare
52439 - Annan direktförsäljare