ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Bensinstationspersonal - 5245

52450 - Servicestationsbiträde
52459 - Annan bensinstationspersonal