ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Försäljare, kaféer och barer - 5246

52460 - Kaféförsäljare
52469 - Annan försäljare, kaféer och barer