ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Personal inom barnomsorgen - 5311

53110 - Barnskötare
53111 - Personlig hjälpare, daghem
53112 - Vårdbiträde
53113 - Familjedagvårdare
53114 - Barndagvårdare, hemmen
53115 - Klubbassistent
53119 - Annan personal inom barnomsorgen