ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Skolgångsbiträden - 5312

53120 - Skolgångsbiträde