ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Närvårdare - 5321

53210 - Närvårdare