ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Hemvårdare (hemvårdstjänster) - 5322

53220 - Personlig hjälpare
53221 - Hemvårdare
53222 - Hemhjälpare
53223 - Hemvårdspersonal
53229 - Annan hemvårdare inom hemvårdstjänster