ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Övrig person inom hälso- och sjukvården - 5329

53290 - Tandskötare
53291 - Läkemedelsarbetare
53292 - Instrumentskötare
53293 - Massör
53294 - Konditionsskötare
53299 - Annan personal inom hälso- och sjukvården