ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Väktare - 5414

54140 - Hamnvakt
54141 - Väktare
54142 - Föreståndare, bevakningstjänster
54143 - Ordningsvakt
54144 - Butiksdetektiv
54145 - Flygplatskontrollant
54149 - Annan väktare