ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Odlare, arbetare inom trädgårds- och växthusodling - 6113

61130 - Handelsträdgårdsmästare
61131 - Trädgårdsanläggare
61132 - Trädgårdsanläggningsarbetare
61133 - Trädgårdsmästare - parkföreståndare
61134 - Trädgårdsarbetsledare
61135 - Trädgårdsarbetare, arbetsledning
61136 - Trädgårdsarbetare
61137 - Plantskolearbetare
61138 - Parkarbetare
61139 - Annan trädgårdsarbetare