ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Uppfödare av kött- och mjölkboskap, andra husdjur - 6121

61210 - Boskapsuppfödare
61211 - Husdjursskötare
61212 - Djurskötare, zoodjur
61213 - Lantbruksavbytare