ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift - 6130

61300 - Jordbrukare
61301 - Arbetsledare, jordbruk
61302 - Lantarbetare