ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Skogsbrukare och skogsarbetare - 6210

62100 - Skogsbrukare
62101 - Skogshuggare
62102 - Skogsarbetare
62109 - Annan skogsbrukare eller skogsarbetare