ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Byggnadsarbetare - 7111

71110 - Byggnadsarbetare