ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Muurare m.fl. - 7112

71120 - Murare
71121 - Ugnsmurare
71129 - Annan murare