ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Stenhuggare m.fl. - 7113

71130 - Stenhuggeriarbetare