ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Betongarbetare och armerare - 7114

71140 - Armerare
71141 - Betongarbetare
71142 - Betongskärare
71143 - Cementarbetare
71144 - Elementmontör
71145 - Golvman, betonggolv
71146 - Betongstationsskötare