ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Timmermän och byggnadssnickare - 7115

71150 - Timmerman
71151 - Mättimmerman
71152 - Inredningstimmerman
71153 - Brädfodningstimmerman
71154 - Stockbyggnadsarbetare
71155 - Elementarbetare, trähus
71156 - Båtbyggare
71157 - Inredningsmontör
71158 - Elementtillverkare, trähus
71159 - Annan timmerman eller byggnadssnickare