ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Övriga byggnadsarbetare - 7119

71190 - Ställningsbyggare
71191 - Asbestdemonterare
71192 - Sanerare, byggnader
71193 - Byggnadsmaskinreparatör
71199 - Annan byggnadsarbetare