ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Takmontörer och takreparatörer - 7121

71210 - Takläggare
71211 - Byggnadsplåtslagare