ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Golvläggare - 7122

71220 - Plattläggare
71221 - Parkettläggare
71222 - Mattläggare
71229 - Annan golvläggare