ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Rappare - 7123

71230 - Rappare
71231 - Putsare
71232 - Sandputsare