ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Isoleringsmontörer - 7124

71240 - Isoleringsmontör
71241 - Industriisolerare
71242 - Sprutisolerare
71243 - Tak- och fasadisolerare
71249 - Annan isoleringsmontör