ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Glasmästare - 7125

71250 - Bilglasmästare
71251 - Glasare, byggnader