ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Rörläggare - 7126

71260 - VVS-montör
71261 - Rörläggare
71262 - Industrirörmontör
71269 - Annan rörläggare