ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Byggnadsmålare m.fl. - 7131

71310 - Byggnadsmålare
71319 - Annan byggnadsmålare