ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Sprutlackerare - 7132

71320 - Bilmålare
71321 - Industrimålare
71329 - Annan sprutlackerare