ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Formare och kärnmakare - 7211

72110 - Gjuteriarbetare
72119 - Annan form- och kärnmakare