ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Svetsare och gasskärare - 7212

72120 - Svetsare
72121 - Mig-svetsare
72122 - Tig-svetsare
72123 - Rörsvetsare
72124 - Automatsvetsare
72125 - Gasskärare
72129 - Annan svetsare eller gasskärare