ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Tunnplåtslagare - 7213

72130 - Tunnplåtslagare
72131 - Bilplåtslagare
72132 - Plåtslagare-svetsare
72139 - Annan tunnplåtslagare