ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Grovplåtslagare och stålkonstruktionsmontörer - 7214

72140 - Grovplåtslagare
72141 - Järnkonstruktionsarbetare
72149 - Annan grovplåtslagare