ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Maskinställare och verkstadsmekaniker - 7223

72230 - Verkstadsmekaniker
72231 - Svarvare
72232 - Operatör, bearbetningsmaskin
72239 - Annan maskinställare och verkstadsmekaniker