ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Maskinslipare, -polerare och -vässare - 7224

72240 - Blästrare, metallindustri
72241 - Metallslipare
72242 - Bockare