ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Motorfordonsmontörer och -reparatörer - 7231

72310 - Bilmekaniker, fordonsindustri
72311 - Bilmekaniker, serviceverkstad
72312 - Bilmekaniker, tung materiel
72313 - Servicestationsarbetare
72319 - Annan motorfordonsmontör och -reparatör